Rút gọn link miễn phí

Rút gọn link miễn phí Go2.vn được xây dựng với các công cụ mạnh mẽ giúp bạn rút gọn link ngắn, đẹp và dễ nhớ nhất.

Chức năng

Đo lường traffic, hiểu rõ được đối tượng và kiểm soát mọi link của bạn.

Thống kê
Thống kê được đối tượng khách hàng của bạn, phân tích hiệu suất các links.
Nhắm mục tiêu theo địa lý
Drive your traffic based on the geographical location of your audience.
Nhắm mục tiêu theo thiết bị
Điều hướng người dùng của bạn dựa trên thiết bị họ sử dụng.
Campaigns
Chạy các chiến dịch marketing có giới hạn thời gian với chức năng ngày hết hạn.
Privacy
Bảo vệ liên kết với tùy chọn đặt mật khẩu cho liên kết.
Personal
Cá nhân hóa và xây dựng thương hiệu của bạn với tên miền riêng.

Cá nhân hóa link rút gọn

Người dùng nhận thức được các liên kết mà họ đang nhấp vào, các liên kết được gắn thương hiệu sẽ tăng khả năng nhận diện thương hiệu của bạn, khơi gợi lòng tin và tăng tỷ lệ nhấp của bạn.

Domains
Brand your links with your own domains and increase your click-through rate with up to 35% more.
Aliases
There's no need for hard to remember links, personalize your links with easy to remember custom aliases.
Created links
Redirected links
190
Registered users